• Casino bonus

    Det finnes mange nettkasinoer der ute, og det er derfor en del konkurranse mellom dem. De ønsker å være det beste kasinoet med flest brukere, eller i hvert fall flest aktive spillere. Det kan være vel og bra å lokke folk til å …
    Les Mer

Roulette Guide

Hva er rulett?

Rulett er et klassisk kasinospill som tilbys hos de fleste fysiske kasinoer, så vel som hos mange nettkasinoer. Spillet består av et hjul som er markert med tallene 0-36 i den europeiske varianten. Den amerikanske versjonen kommer med et ekstra tall, som er et dobbelt null. Tallene er ikke plassert i rekkefølge, og tallene er farget i enten svart eller rødt annenhver gang. Det blir kastet en ball inn i hjulet som ruller over de ulike tallene når hjulet blir snurret rundt.

Hvordan spiller man rulett?

Når du spiller rulett så plasserer man et såkalt «bet», altså velger du hva du vil satse på. Deretter snurrer croupieren hjulet i en retning, og kaster en liten ball i den andre retningen. Ballen vil etter hvert slutte å rulle, og vil lande på et spesielt tall i en spesiell farge. Avhengig av hva du har satset på, kan du vinne eller tape, og hvor mye du vinner kommer an på hvor store oddsene er på det du satser på.

Ulike varianter av rulett: outside bets og inside bets

Når du spiller rulett så kan du plassere enten såkalte «inside bets» eller såkalte «outside bets». Disse inneholder ulike innsatser på ulike tall eller mønstre av tall som bestemmes av et brett som er satt opp på en spesiell måte. Dette brettet består av tre vertikale kolonner og tolv horisontale kolonner, der den første horisontale kolonnen består av tallene 1, 2 ,3, den andre av 3, 4, 5 og så videre. 0 har en hel horisontal rad øverst. Mønstre av ulik form ligger til grunn for ulike outside og inside bets.

Outside bets

Outside bets gir generelt sett lavest gevinst fordi det er lettere å vinne med en slik innsats. Eksempler på outside bets er når du velger å satse på én farge, enten svart eller rødt, og da vinner du dersom ballen havner på fargen man satset på. Det er jo nesten en 50-50 % sjanse å vinne med en slik innsats, så da kan du jo forstå at gevinsten vil være relativt lav. Du kan også velge å satse på gruppevis lave og høye tall, enten 1-18 eller 19-36. Igjen vil det da være ganske greie vinnersjanser, så du tar i bunn og grunn ikke en så veldig stor risiko. I tillegg til farger og høye og lave tall, så kan du velge å satse på partall eller oddetall. Dette deler igjen hjulet i to, og mulighetene for å vinne er her også like høye som mulighetene for å tape. Et litt mer risikabelt outside bet, er et såkalt dozen-bet. «A dozen» er den engelske betegnelsen på et dusin, som betyr tolv. Når du vil spille på denne måten, så kan du satse på tallgrupper i form av 1-12, 13-24 og 25-36, altså en av tre grupper. Dette vil dele hjulet i tre, og vinnersjansene vil her være cirka 33 %, altså litt lavere enn de andre variantene av outside bets. Dette vil antageligvis øke gevinsten litt i forhold til de andre.

Et annet eksempel på et outside bet er et såkalt «column bet». Her kan man igjen satse på en av tre ulike tallgrupper, men disse er delt opp litt annerledes. Den ene gruppen består av tallene 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36. Den andre gruppen består av tallene 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 og 35, og den tredje gruppen består av tallene 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 og 34. Det siste eksempelet på et outside bet er det som kalles for et «snake bet», men denne varianten er ikke like vanlig som de andre. Tallene du kan satse på i et snake bet, er 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 og 34. Disse tallene danner nemlig et slangemønster på brettet.

Inside bets

Dersom du vil spille litt mer risikabelt og ha muligheten til å vinne større gevinster, så kan du plassere et såkalt inside bet. Den første varianten i denne kategorien er «straight» eller «single», og her satser du ganske enkelt på et enkelt tall. Den neste varianten er «split» der du kan satse på to tall, det første tallet kan du velge selv, og deretter kan du velge et av tallene som ligger over, under eller ved siden av dette tallet. Du kan også velge å satse på en «street», altså en av radene på tre tall. Deretter har du «corner/square», der brettet deles inn i tre ved hjelp av to streker og du kan satse på fire tall der to må ligge rett over streken, og to rett under. Deretter finnes «double street», der du satser på to horisontale kolonner som ligger inntil hverandre. Det neste er «trio», der du satser på tallet 0 og to av tallene som ligger rett under 0, altså 1, 2 eller 3. Du kan også satse på «basket» eller «first four» altså 0, 1, 2 og 3.

Inside bets er vanskeligere å vinne på da sjansene er mindre, så gevinsten vil følgelig normalt sett være høyere enn ved outside bets.

Featured Casino
Bonus på 1000 KR

Comments are closed.